Nova fusió oblicua-lateral minimament invasiva


Indicacions de la fusió oblicua-lateral (OLIF)

En casos avançats de degeneració discal lumbar, la columna es pot començar a desestabilitzar i deformar en el pla frontal / coronal. Aquesta desviació de la columna esdevé amb la edat i es  coneix com escoliosi degenerativa.

Les inestabilitats de la columna lumbar (espondilolistesis) i les escoliosis degeneratives son una desviació de la columna que poden provocar un dolor crónic lumbar i/o dolor intens irradiat a les cames

Imatg d’una escoliosi degenerativa. Es pot veure el desplaçament i la asimetria de les vertebres lumbars y el disc negre en L5/S1 (implica inestabilitat).
En aquestes dues imatges es pot veure la correcció post-operatoria de la escoliosis degenerativa amb dos caixes OLIF (veure les fletxes vermelles).

Les escoliosis degeneratives i les inestabilitats de la columna lumbar son deformitats complexes i poden implicar una desviació important de la columna lumbar en el pla frontal/coronal i en el perfil/sagital.

Per poder corregir aquest tipus de patologies complexes es requereixen tècniques quirurgiques avançades com son posar implants per via anterior y la fusió oblicua-lateral (OLIF) que permeten colocar implants lumbars amb una superficie amplia y correctora.Cas Clinic Abordatge anterior (ALIF) i lateral-oblic (OLIF)

Video de cirurgia anterior i lateral-oblíicua d’una pacient de 53 anys que només podia caminar amb l’ajut d’un bastó per dolor lumbar exacerbat. La pacient inicia deambulació sense dolor a les 12 hores després de la cirurgia amb alta hospitalaria en menys de 48 hores.Aventatges de la cirurgia oblicua-lateral (OLIF)


La fusió oblicua-lateral (OLIF) es una cirurgia avanzada que permet posar implants intersomatics amb una amplia superficie y permet corretgir grans desviacions e inestabilitats de la columna lumbar.

Aquestes imatges mostren a una pacient amb una escoliosi degenerativa (imatgen del centre) i una inestabilitat als nivells L2/L3 y L3/L4 (es pot veure un eslaó a les vèrtebras de les imatges a la esquerre i dreta) que requereixen d’una fusió oblicua per una optima correcció de la seva patologia.

La fusió oblicua-lateral (OLIF) es una cirurgia minimament invasiva amb una incisió de només 4-5 cm en la part lateral de l’abdomen i que permet una recuperació molt ràpida del pacient, amb deambulació a les poques hores de la cirurgia i alta hospitalaria en menys de 24 hores.

Aquestes imatges mostren la correcció post-operatoria mitjançant fusió oblicua-lateral (OLIF) del cas anteriorment descrit. Es pot veure la correcció de la escoliosi en el pla frontal (iamtge esquerre i de la inestabilitat en el perfil (imatgen de la dreta) amb caixes de superficie amplia. La pacient ja estava caminant a les porques horas després de la cirurgia i li vam donar l’alta hospitalaria a les 24 hores (veure video de més abaix).

Las aventatges de la fusió oblicua-lateral (OLIF) en comparació amb altres tècniques com la fusió lateral (XLIF) es que la fusión oblicua-lateral (OLIF) preserva el múscul del psoas ja que l’abordatge a la columna es realitza anterior (per devant) del psoas. La fusión oblicua-lateral (OLIF) es per tant molt més segura ja que permet protegir els nervis femoral y genitofemoral y estructures neurològiques com el plexe lumbar. La fusió oblicua-lateral (OLIF) NO provoca  molesties postoperatorias com disestesia, formigeig de la cama ni pèrdua de força a la cama (molesties que si es poden osbervar frecuentment tras cirurgia amb XLIF).

Imatge de la minima cicatriu en el costat d’una pacient 1 mes després de una cirurgia oblícua-lateral (OLIF)

Cas clinic fusió oblicua-lateral

© Copyright – Morgenstern Institute of Spine, 2019.