La articulació sacroiliaca

El generador de dolor més desconegut de la columna

Sacroileitis


L’articulació sacroilíaca està localitzada entre l’ili (pelvis) i el sacre (columna vertebral). És el nexe d’unió entre la columna vertebral i el maluc.

Sacroileitis Dr. morgenstern
Anatomia de la columna lumbosacra, la pelvis i les articulacions

La sacroilitis és la inflamació de l’articulació sacroilíaca i pot tenir moltes causes. La majoria de sacroilitis són causades per una sobrecàrrega de l’articulació, sigui per un excés de rigidesa de la columna lumbar (per exemple després d’una artròdesi instrumentada amb fixació dels discs intervertebrals, etc.), per una dismetria (diferència de longitud de les dues cames que provoquen una inclinació pèlvica i una sobrecàrrega d’un dels costats), etc.

El dolor típic d’una sacroilitis sol ser un dolor al gluti del costat afectat que pot irradiar per la part posterior i/o anterior de la cuixa fins al genoll. Molts pacients el descriuen com un dolor continuo que s’exacerba sobretot en els canvis posturals, al caminar i en alguns casos fins i tot estan el pacient assegut.

Sacroilitis (inflamació de l’articulació sacroilíaca) dreta a causa d’una dismetria amb inclinació pèlvica cap a l’esquerra

Per tant és comú i molt habitual que el dolor causat per la disfunció de l’articulació sacroilíaca es confongui amb el dolor provocat pels discos i nervis a la zona lumbar.

En la majoria dels casos les proves radiològiques (plaques de Rx convencionals, ressonàncies magnètiques, TACs de la columna lumbosacra) no permeten un diagnòstic fiable d’una sacroilitis.

Per tant, el diagnòstic d’una sacroilitis és majoritàriament clínic i requereix que diversos tests provocatius siguin positius. Per evitar intervencions quirúrgiques innecessàries de la columna lumbar, s’han de tenir molt en consideració els trastorns de l’articulació sacroilíaca en el diagnòstic de les lumbàlgies i cistàlgies.


Acreditacions


Acreditació internacional (EUA) del Dr. Morgenstern com a cirurgià entrenat en intervencions i infiltracions de la columna vertebral.

Acreditació internacional (EUA) del Dr. Morgenstern com a cirurgià entrenat en intervencions i infiltracions de la columna vertebral.
Acreditació internacional (Alemanya) del Dr. Morgenstern com a cirurgià entrenat en fusió percutània de les articulacions sacroilíaca

Tractament conservador

Infiltració intra-articular de l’articulació sacroilíaca


El tractament conservador de la sacroilitis sol incloure repòs i analgèsia. El component més important i que sol donar millors resultats a curt i mig termini és l’infiltració intra-articular de l’articulació sacroilíaca mitjançant una combinació de corticoides i analgèsic local.

sacroileitis Infiltració articulació sacroilíaca
Exemple d’una infiltració intra-articular de l’articulació sacroilíaca dreta

l Dr. Morgenstern realitza infiltracions intra-articulares de l’articulació sacroilíaca mitjançant una nova tècnica alemanya d’infiltració intra-articular que permet infiltrar l’articulació de forma ambulatòria, sense necessitat d’un fluoroscopi, ni d’injecció de contrast o de quiròfan que solen ser necessaris en la tècnica més comuna d’infiltració.

Els efectes analgèsics de la infiltració solen ser immediats encara que se solen recomanar dues infiltracions en un interval de 2 a 3 setmanes per poder reduir significativament la inflamació de l’articulació sacroilíaca afectada.


Tractament endoscòpic

Endoscòpia de la articulació sacroiliaca


Quan fracasa el tractament conservador clàsic d’una sacroileitis (fisioteràpia, infiltracions, etc.), el següent pas en el tractament de la sacroileitis es la endoscòpia de la articulació sacroiliaca. 

El Dr. Morgenstern durant una endoscòpia de la articulació sacroiliaca.

La endoscòpia de la articulació sacroiliaca permet la visualització dels teixits inflamats, asi com de les innervacions sensitives de la articulació que son les que transmeten la dolor. Mitjant la visualització amb una càmera d’alta definició del endoscopi, es posible realitzar una termocoagulació precisa del teixits inflamats de la articulació sacroiliaca amb una electrode de radiofrecuència d’alta intensitat concentrada que permet rebaixar la inflamació. Igualment, es realitza una termoablació de les terminals nervioses sensitives (neurotomia) per aixi poguer eliminar la dolor que procedeix de la articulació sacroiliaca.

Imatge de fluoroscòpia intra-operatoria d’una endoscòpia de la articulació sacroiliaca. Es pot veure com l’endoscopi está situat en el costat esquerre de la imatge asobre la articulació sacroiliaca.

Els efectes analgèsics de la endoscòpia solen treure la dolor de forma significativa amb una duració en el temps que pot arribar a ser d’anys de duració. El Dr. Morgenstern es pioner en la utilització de la endoscòpia de la articulació sacroiliaca a Catalunya, Espanya i Europa. Aquesta intervenció endoscòpica es realitza amb anestèsia local, fent-se amb una incisió a la pell de menys de 1 cm de longitud lo qual permet una ràpida recuperació, amb alta hospitalaria en menys de 24 hores.

Imatgen intra-operatoria del Dr. Morgenstern realitzant una endoscòpia de la articulació sacroiliaca.


Video d’una cirurgia endoscòpica de la articulació sacro-iliaca


Aquest video mostra una cirurgia endoscòpica de la articulació sacro-iliaca. La cirurgias es va realitzar només amnb anestesia local i poques hores després de la cirurgia, la pacient ja estava caminant, amb alta hospitalaria en menys de 24 hores.


Tractament quirúrgic

Fusió percutània de l’articulació sacroilíaca


El tractament quirúrgic de l’articulació sacroilíaca dolorosa està indicat únicament en casos d’en què la teràpia conservadora ha fracassat durant un mínim de 6 mesos. Davant d’un dolor persistent i crònic es pot realitzar una cirurgia mínimament invasiva que consisteix en la introducció percutània de tres implantes de titani de perfil triangular mitjançant l’ili i del sacre. D’aquesta manera queda bloquejada l’articulació sacre-ilíaca en tots els seus graus de llibertat.

En els últims anys s’han realitzat més de 30.000 procediments en tot el món. Els estudis clínics demostren una millora significativa en la qualitat de vida del pacient després la cirurgia en comparació amb pacients tractats sense cirurgia.

Fusión percutánea de la articulación sacroilíaca Dr. Morgenstern
Caracterització de fusió quirúrgica percutània de l’articulació sacre-ilíaca esquerra mitjançant 3 implants de titani de perfil triangular.

El Dr. Morgenstern és un cirurgià acreditat per a la realització de la tècnica de fusió percutània de les articulacions sacroilíaques.


© Copyright – Morgenstern Institute of Spine, 2019.