Cirurgia Mínimament Invasiva

Cirurgia Endoscòpica Lumbar

Endoscòpia de columna, d’un cop d’ull

Entrevistes amb el Doctor


La cirurgia endoscòpica de columna es realitza

> Sota anestèsia local
> Amb incisions de només 5 mm a la pell en la columna lumbar
> És molt menys agressiva que la cirurgia oberta de columna (també anomenada micro-cirurgia o micro-discectomia)
> El dolor sol començar a remetre poques hores després de l’operació
> Permet al pacient tornar al seu domicili abans de 24 hores després de l’operacióLa cirugía endoscòpica de columna permet el tractament de

> Hèrnia discal lumbar
> Rotura anular i rotures de l’anell discal lumbar
> Protusió discal lumbar
> Pinçament discal lumbar
> Estenosi foraminal lumbar
> Canal estret lumbar
> Lumbàlgia i cervicàlgia
> Lumbociatàlgia i cervicobraquiàlgia
> i moltes altres patologies lumbars i cervicals


Hernia discal

Imatges de la cirurgia de columna lumbar

Hèrnia discal comprimint una arrel nerviosa que resulta en dolor ciàtic a la cama.


Imatge interactiva: desplaçar cap a la dreta / esquerra. Imatges pre i postoperatòries d’una hèrnia després d’una cirurgia endoscòpica lumbar.Endoscopia per vía transforaminal de la columna lumbar


La cirurgia clàssica de columna realitza àmplies incisions per veure els teixits a intervenir, controlar el sagnat (hemostàsia) i disposar d’espai per als instruments. A més, busca treure la pressió dels nervis, a qualsevol preu. Això implica l’extirpació de components estructurals importants de la columna vertebral que solen ser reemplaçats per varetes i cargols. En lloc de prioritzar la preservació de la funció i la mobilitat, es pensa que els pacients s’adaptaran a les limitacions de mobilitat i a la funció i, en última instància, es recuperaran bé. Amb el temps, la sobrecàrrega de les articulacions pot arribar a ser dolorosa, i és possible que es requereixin cirurgies addicionals.

Actualment, amb els avenços tecnològics, es pot intervenir a un pacient a través d’una incisió mínima a la pell, visualitzant les estructures i els teixits a través de fibra òptica en un monitor de TV, sense problemes de sagnat i utilitzant fins instruments altament evolucionats. Aquest tipus de cirurgia s’anomena “Cirurgia Endoscòpica de Columna”.

En minimitzar l’agressió als teixits per no precisar “obrir-los” (dissecció), la recuperació del pacient és molt més ràpida. A més, aquest tipus de cirurgia endoscòpica de columna es realitza sota anestèsia local i el pacient sol ser donat d’alta hospitalària i sol portar una vida normal a les 24 hores de la intervenció.

Els tractaments medicamentosos postquirúrgics i la conseqüent ingestió de fàrmacs es minimitzen o fins i tot desapareixen en la majoria dels casos.

Aquest nou procediment, a causa de la necessària minimització dels instruments, precisa l’utilització de tècniques avançades com el làser i la radiofreqüència, entre altres formes sofisticades d’eliminar i remodelar les alteracions discals de la columna vertebral.

Aquesta cirurgia endoscòpica de columna permet un eficaç tractament de les cervicàlgies, cervicobraquiàlgies, lumbàlgies i les lumbociatàlgies. Està indicat en molts dels casos en els que clàssicament poc o res podia fer-se des de un punt de vista quirúrgic, per no presentar un clar compromís neurològic. El nou concepte és tractar el disc inflamat que produeix dolor abans que aquest segueixi degenerant.

Des d’una hèrnia discal, amb o sense compromís neurològic, fins una estenosi foraminal o una simple protrusió que provoqui molèsties al pacient, es poden intervenir eficaçment, amb aquestes tècniques mínimament invasives, de baix risc i alta qualitat de vida per al pacient.


Video d’una cirurgia endoscòpica d’una hernia discal


Imatge d’una hèrnia

Hèrnia discal de 4 cm extreta mitjançant cirurgia endoscòpica


Vídeos de la cirurgia


© Copyright – Morgenstern Institute of Spine, 2019.