Cirurgia d’abordatge anterior retroperitoneal


Abordatge anterior retroperitonealIndicacions de la cirurgia anterior (ALIF)

L’abordatge anterior retroperitoneal a la columna lumbar permet accedir als discos intervertebrals de la columna lumbar mitjançant una petita incisió a l’abdomen del pacient.

Aquest abordatge evita la disecció de músculs, estructures òssies i interferència dels nervis que un es trobaría per la via posterior (per l’esquena).

abordaje anterior retroperitoneal, Cirurgia d'abordatge anterior retroperitoneal
Esquema (imatge esquerra) del abordatge anterior a un disc intervertebral i de una caixa intersomàtica de grans dimensions col.locada en el disc interveterbal per via anterior (imatge dreta).

Els avantatges d’aquest abordatge és que permet una excel.lent exposició de la columna vertebral, permetent introduir elements de major grandària, como discos artificials o caixes intersomàtiques de superficie molt més gran a les que s’introdueixen desde la vía posterior.

Dr. Morgenstern
Imatge mostran al Dr. Morgentern (al fons  esquerra) realizant  l’abordage anterior retroperitoneal.

L’abordatge anterior retroperitoneal és mínimament invasiu, ja que es circumvalan totes les estructures contengudes en el sac peritoneal (intestins, òrgans, etc.) i la recuperació del pacient  sol ser molt rápida, amb una alta hospitalaria de 2 dies des de la intervenció.

Tiger Woods by Keith Allison

Un dels casos més populars d’una cirurgia per abordatge anterior és la del golfista Tiger Woods, campió del Masters d’Augusta 2019, que ha tornat als seus èxits esportius després d’haver estat operat de la columna lumbar per via anterior en EUA.

El Dr. Morgenstern ha esta format a Alemanya per a realitzar aquesta intervenció. Aquesta nova tècnica complementa les altres intervencions ja descrites i permet evitar grans abordatges, disseccions i fixacions de la columna vertebral lumbar.

Els casos de degeneració discal amb col.lapse de l’espai discal solen provocar dolor lumbar i en la zona dels glutis. El col.lapse discal pot comportar fins i tot estenosi foraminal amb pinçament de les arrels nervioses d’aquest nivell, provocant un dolor ciàtic que baixa per le(s) came(s).

La imatge mostra una placa de Rx intra-operatori de la caixa intersomàtica ja col.locada en nivell L5/S1. Observin els cargols que subjecten la caixa en les plataformes superior i inferior de les vèrtebras.

L’espai discal ara es pot recuperar per mitjà d’una caixa intersomàtica col.locada por via anterior. Aquesta cirurgia permet una deambulació immediata i alta als dos díes sigüents a l’intervenció. Està indicada en lumbàlgies cròniques, rebels al tractament i en col.lapses discals amb ciatàlgia.

El dolor lumbar i ciàtic sol remetre en menys de 24 hores després de col.locar la caixa intersomàtica.

Control radiològic final de dos caixes intersomàtiques col.locades per via anterior en L4-L5 i L5-S1 subjectades per tres cargols a les plataformes vertebrals superiors e inferiors respectivament.

Cas Clínic Abordatge Ventro-Dorsal


© Copyright – Morgenstern Institute of Spine, 2019.